Alla inlägg arkiverade under: Information

Om Sammansatta ord

Författare: Christina Skagerborg. Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasieskolan, men boken kan även användas av vuxenstuderande till exempel inom sfi-undervisningen. Svenska språket är rikt på sammansatta ord och ordförrådet utökas hela tiden med nya sammansättningar. Många av dessa ord kan vara svåra att tolka för andraspråksinlärare även om man förstår betydelsen hos de enkla ord som ingår i en sammansättning. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar kring sammansatta ord med fokus på tolkning och förståelse. Tyngdpunkten ligger på den stora grupp sammansättningar där relationen mellan huvudord och bestämning kan göras tydlig i omskrivningar. Övningarna syftar till att lära sig förstå huvudordets centrala roll vid tolkningen och att kunna relatera betydelserna hos bestämning och huvudord på rätt sätt. Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av orden. Övningarna inleds vanligen med enkla faktatexter som även bidrar till att ge läsaren en ökad omvärldskunskap. Centrala termer och begrepp kring sammasättningar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt. Sammansatta ord är …